Ortak Sınavlar Öğretmen Görevlendirmeleri// Resmi Okul Md.Dikkatine